فرم درخواست آنلاین بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده

متقاضی محترم، لطفا جهت بهره مندی بیشتر از طرح های ارائه شده اطلاعات این فرم را تکمیل و ارسال فرمایید. تخفیفات ویژه: 1- در صورتی که در یک فرم سه نفر بیمه درمان تکمیلی خرید نمایند، مشمول 15% تخفیف می گردید. 2- در صورتی که نقدی پرداخت نمایید، مشمول 10% تخفیف نقدی می گردید.
  • سن بیمه شده اول
  • سن بیمه شده دوم
  • سن بیمه شده سوم
  • (مثال : فروشنده پوشاک، کارمند و ....)
  • بیمه گذار فردی است که حق بیمه را می پردازد